TURISMO

RICARD PIE 2015 (6 SEMANAS)

turismo 1

 

 

MARIA GOULA 2015 (6 SEMANAS) poster turismo 2_def_1

 

RICARD PIÉ 2014 (6 SEMANAS)

D1 MARIA GOULA 2014 (6 SEMANAS)  D1

MARIA GOULA + IOANNA SPANOU + PATRICIA PEREZ WORKSHOP 2013

MARIA GOULA WORKSHOP 2011